Avstemming

Avstemming av regnskap er å sammenligne poster i regnskapet mot:

– annen ekstern informasjon, f.eks. bankkontoutskrifter, kontoutdrag fra leverandører, avregninger
- annen intern informasjon, f.eks. terminoppgaver, års-oppgave lønn, lovbestemte spesifikasjoner
– annen regnskapsinformasjon, f.eks. at alle avsetninger i balansen har realitet og er dokumentert
Hensikten med avstemming av regnskap er å rapportere riktig regnskap. Man har plikt til å avstemme regnskapet etter bokføringsloven. Dersom dette ikke gjøres, har man ingen sikkerhet for at det som rapporteres er korrekt.

Personvern