Fakturering og inkasso

Mange sliter med å få inn utestående fra kunder.
Vi påtar oss fakturering og inkasso tjenester for kundene og har byråavtale med et inkassoselskap uten årsavgift.

Fordelene ved å la oss gjøre dette er mange:
- Rask utsendelse av fakturaer og bedre likviditet
- Enklere system for oppfølging av åpne poster (ubetalte fakturaer) som gjør purring og renteberegning enklere
- Inkassoavtale for våre kunder uten årsavgift
- Integrering mellom fakturasystem og regnskapsprogram som hindrer dobbeltarbeid

Bokføringsloven sier bla. dette om fakturering:  

Ifølge Bokføringsforskriften § 5-2-1 er hovedregelen at selger skal utstede salgsdokumentasjonen. Dette er imidlertid ikke til hinder for at bokføringspliktige kjøper fakturaproduksjon og -distribusjon eksternt. Dette kan for eksempel gjøres ved at grunnlagsdata oversendes en ekstern aktør, for eksempel en regnskapsfører, som så produserer og distribuerer fakturaer.  

Det er i tillegg strenge krav til innhold i salgsdokument, men ikke formatet.

For små oppdrag tar vi betalt for medgått tid, men ved store fakturamengder kan det gjøres spesial avtale.

Ønsker du å fakturere selv kan vi også tilby en integrert web løsning. Dette kalles Uni24 og fungerer som et vanlig online-basert fakturaprogram. Du fakturerer selv og vi bokfører vha. en integrert løsning mot vårt regnskapsprogram. Koblingen faktura og inkasso er også enklere med et slikt system da vi kan sende saker over til inkassobyrået gjerne som purre-inkasso.

Ta kontakt om du ønsker å spørre oss om fakturering og inkasso.

Personvern