Innrapportering til myndighetene

Det er vanlig at kundene delegerer roller til oss i Altinn og at vi sender inn omsetningsoppgaver, A-meldinger og laster opp skattemelding og årsregnskap (for AS).

Det er mange frister og forholde seg til:

Overtredelse av forskjellig frister kan føre til at Brønnøysundregisteret, skatteetaten og kemneren pålegger firmaet gebyrer og renter.

Det kan i verste fall være foretaksgebyr for å ha sendt inn årsregnskap for sent og tvangsmulkt for forsinket eller mangelfullt innsendt skattemelding, A-melding  og mva- oppgave. Leveres ikke skattemeldingen for inntekt og formue blir firmaet i tillegg skjønnslignet og kan få høyere skatt.

Vi har datasystemer som holder rede på disse fristene til en hver tid.

Personvern