Lønn, ansettelsesforhold

Lønn er et komplisert fagområde som kan kreve stor kompetanse.

Vi hjelper dere med:
-  Reiseutgifter, reiseregninger
- Naturalytelser
- Feriepenger
- Arbeidsgiveravgift
- Forskuddstrekk (Skattetrekk)
- Innrapportering av arbeids- og inntektsopplysninger (a-meldingen)
- Utleggstrekk

 Vi kan også gi rådgivning vedr. ansettelser, permitteringer og oppsigelser.Det vanligste er at vi får lønnsgrunnlag fra kunden og utarbeider lønnslipper og utbetalingsbilag og at kunden foretar bankoverførselen selv. Vi sender inn A-melding hver mnd. og annenhver mnd. oversender vi betalingsoppgave for arbeidsgiveravgift og skattetrekk til kunden.

Personvern