Økonomisk rådgivning

Vi sitter inne med mye kompetanse som kan være verdifull for våre kunder. Vi kan gi rådgivning ved valg av selskapsform, rådgivning knyttet til nøkkeltall i regnskapet, juridiske problemer, innkjøp, mva, og mye annet. Rådgivning er ikke vår primær-tjeneste, derfor har vi avtale med Sticos AS som er ledende på faglige oppslagsverk og holder personal- og regnskapsbransjen oppdatert på lover og regelverk. Får vi spørsmål som er for kompliserte til at vi kan svare på dem på stående fot, innhenter vi først deres ekspertuttalelse.

Personvern