Våre tjenester

Våre tjenester er primært å bokføre, kjøre lønn, fakturere, avstemme og produsere nødvendig rapporter til det offentlige iht. gjeldene lover og forskrifter og god regnskapsskikk.

Mange ser på dette som regnskapsførerens eneste oppgave, en nødvendig kostnad for å få beregnet Mva,  arbeidsgiveravgift og skattetrekk samt å få sendt inn selvangivelse og årsregnskap (AS). Dette blir vanskeligere for hvert år som går da det blir stadig flere regler og det er tidkrevende å sette seg inn i og holde seg oppdatert på alle lover og forskrifter.

Vi har imidlertid også en kompetanse som gjør at vi kan tilby mer enn å bare dytte bilagsbunken inn i regnskapssystemet.

Vi har både kompetanse som gjør oss i stand til å være rådgiver og har også nettverk og samarbeidspartnere som flere kunder kan ha fordeler av.

Vi er også innovative i forhold til elektroniske løsninger.

  • Flere av våre kunder «sender» bilag pr. Dropbox. 
  • Vi arkiverer alt av ligningsoppgaver og regnskaps materiell på egne kundemapper på vår terminalserver.
  • Vi har PDF-skrivere og convertere og kan lagre dokumenter elektronisk som PDF-filer. Tilsvarende kan vi hente ut tekst fra PDF-dokumenter.
  • Vi har et stort arkiv av elektroniske skjema og dokumenter.

Vi kan også lage Excel-maler og gjøre individuelle tilpasninger om ønskelig slik som vi har gjort innen f.eks drosjenæringen for importering av data fra sentralen.

Vi kan hjelpe til med OCR-avtaler og kan stå som mottaker av filer fra Nets som vi importerer i regnskapssystemet.

Vi kan også tilby remittering dersom det er ønskelig.

 

Se mer detaljert om våre tjenester i undermenyen til våre tjenester.