Årsregnskap og selvangivelse

31.Mai er fristen for å levere selvangivelse for næringsdrivende og aksjeselskap. Aksjeselskap skal i tillegg levere årsregnskap til Brønnøysunds registrene innen 31.august. Frist for avholdt generalforsamling er 30.juni.

Det er en naturlig del av et regnskapsoppdrag at vi utformer årsregnskap og selvangivelse for kundene. Dette kalles for årsoppgjøret.

Med årsoppgjør mener vi vanligvis

  • Utarbeidelse av bedriftens offisielle regnskap (årsregnskap). Dette er pålagt for alle aksjeselskaper og skal sendes inn til Brønnøysundregistrene. Sammen med det offisielle regnskapet skal aksjeselskap utarbeide en årsberetning. Årsberetningen og bedriftens balanseregnskap skal signeres av styret.
  • Videre omfatter årsoppgjøret å lage selvangivelse, næringsoppgave og andre ligningspapirer. Disse bestemmer beskatningen av bedriften. Har du enkeltpersonsforetak, er det din personlige skatt som beregnes. Et korrekt årsoppgjør for din bedrift krever et korrekt ført regnskap. Vi følger sjekkliste og sørger for at alle viktige poster er avstemt og  alle balanseposter dokumentert. Vi innhenter manglende dokumentasjon f.eks  kontoutdrag fra de største leverandører og der det mangler fakturaer bestiller vi opp kopier.

Dette er en naturlig avslutning på regnskapsåret for faste kunder, men vi kan også påta oss dette for andre. Skal vi ta dette isolert må kunden selv ha avstemt og kontrollert regnskapet og vi utfører årsoppgjøret med utg. pkt. i saldobalanse fra kundens regnskapssystem og evt. LT-oppgaver og andre tilleggsopplysninger.

 

Ved for sen, feilaktig  eller manglende innlevering kan det bli dyrt.

  • Gebyrer og i verste fall skjønnlikning vedr. selvangivelsen med likningspapirer.
  • Foretaksgebyr fra Brønnøysundsregistrene. Gebyret kan i verste fall bli større enn hele aksjekapitalen. (Min aksjekap er kr 30000).

Gebyrsatser

Ta kontakt om du ønsker at vi skal hjelpe deg med årsoppgjør og selvangivelse.