Innrapportering til myndighetene

Det er vanlig at kundene delegerer roller til oss i Altinn og at vi sender inn omsetningsoppgaver, A-meldinger og laster opp selvangivelse og årsregnskap (for AS).

Det er mange frister og forholde seg til:

Overtredelse av forskjellig frister kan føre til at Brønnøysundregisteret, skatteetaten om kemneren pålegger firmaet gebyrer og renter. Det kan i verste fall være foretaksgebyr for ikke å ha sendt inn årsregnskap, forsinkelsesgebyr for forsinket eller mangelfullt innsendt selvangivelse og skjønnslikning.  Firmaet kan også bli pålagt renter og gebyrer fra kemneren pga. for sent innsendte eller betalte oppgaver.

 

Vi har datasystemer som holder rede på disse fristene til en hver tid.