Registrering av firma

Registrering av firma og valg av organisasjonsform

Valg av organisasjonsform vil være ett av de første spørsmålene som melder seg når du skal starte næringsvirksomhet. Du bør tenke nøye gjennom dette og innhente gode råd om hvilken organisasjonsform som er best for deg.

Hvorfor er dette så viktig? Fordi det valget du gjør vil få stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter, samt hvilken frihet du har til å disponere over foretakets eiendeler.

De vanligste organisajonstyper er:

  • Enkeltpersonforetak 

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Velge-organisasjonsform/Enkeltpersonforetak/

  • Ansvarlig selskap: ANS og DA

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Velge-organisasjonsform/Ansvarlig-selskap-ANSDA/

  • Aksjeselskap AS

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Velge-organisasjonsform/Aksjeselskap-AS/

 

Det er lurt å planlegger før man starter en bedrift.

Hva må jeg tenke igjennom?

 

Vi hjelper til med råd og veiledning om valg av organisasjonsform og hjelper til med registering av firmaet i Brønnøysund.

Vi har også de nødvendige skjema til stiftelse av AS.

 

 

Ta kontakt om du ønsker hjelp til registrering av firma, el. eller rådgiving.